Artykuły:
Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 421 - 440
Pobierz artykuł PDF