Artykuły:
Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako warunek kryminalizacji
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 327 - 347
Pobierz artykuł PDF