Artykuły:
Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 279 - 325
Pobierz artykuł PDF