Artykuły:
Tendencje prywatyzacji prawa karnego a ujmowanie społecznej szkodliwości jako podstawy kryminalizacji
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 131 - 151
Pobierz artykuł PDF
O niektórych problemach z wyznaczaniem granicy między odpowiedzialnością potencjalnego sprawcy a pokrzywdzonego w koncepcji obiektywnego przypisania skutku
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 67-81
Pobierz artykuł PDF
Niemiecka doktryna i judykatura wobec problemu odpowiedzialności karnej „sprawców zza biurek” — uwagi na tle koncepcji „Organisationsherrschaft”
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 313-327
Pobierz artykuł PDF