Artykuły:
Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 33 - 44
Pobierz artykuł PDF