Artykuły:
Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 155 - 174
Pobierz artykuł PDF
Functionalities of the right and left hand in the context of handwriting expert opinion
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 143 - 154
Pobierz artykuł PDF
Using graphic productions in medical — neuropsychological, psychiatric and neurological — diagnosis
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 105 - 115
Pobierz artykuł PDF
“The feature, or — perhaps — the features” of handwriting development level in handwriting identification analysis
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 105 - 114
Pobierz artykuł PDF
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku — perspektywa prawno-psychologiczna
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, Strony 133 - 157
Pobierz artykuł PDF
O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 255-263
Pobierz artykuł PDF
Court expert status in Poland. Flagging up the selected problems
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 117-135
Pobierz artykuł PDF