Artykuły:
Selected issues concerning expert witness and specialists in Polish penal proceedings and forensic science
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 79 - 92
Pobierz artykuł PDF
The issue of crimes committed with some electronic payment devices
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 27 - 40
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, 2017, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Security measures in combating document falsifiers
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, 2017, Strony 41 - 53
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 45, 2017, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Selected issues in handwriting examination, graphology and their technology in document examination
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 45, 2017, Strony 63 - 80
Pobierz artykuł PDF
International co-operation in combating cybercrime. Selected issues
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 91 - 103
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 49, 2018, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
The significance of non-invasive methods of document examination in evidentiary proceedings
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 51, 2019, Strony 65 - 79
Pobierz artykuł PDF
Ekspertyza w ujęciu procesowym i kryminalistycznym
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 333 - 353
Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 159 - 175
Pobierz artykuł PDF
Questioned document examination with the use of alternative and complementary non-destructive methods
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 149-167
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 7
Pobierz artykuł PDF
Tax crimes in Italy using accounting documents
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 33-47
Pobierz artykuł PDF
Foreword
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 7
Pobierz artykuł PDF