Artykuły:
Nowa treść kary ograniczenia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, Strony 37 - 63
Pobierz artykuł PDF