Artykuły:
Obowiązki sprawcy w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 115 - 133
Pobierz artykuł PDF
Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 109 - 127
Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 517 - 523
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym — uwagi co do zasadności jej stosowania
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 525 - 539
Pobierz artykuł PDF
Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 87 - 101
Pobierz artykuł PDF
W sprawie warunkowego zawieszenia kary aresztu
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 89 - 107
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 293 - 312
Pobierz artykuł PDF
Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 267 - 287
Pobierz artykuł PDF
Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 127 - 145
Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie środków o  charakterze wolnościowym w  prawie karnym skarbowym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 89 - 112
Pobierz artykuł PDF
Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 227-239
Pobierz artykuł PDF
Ochrona małoletnich przed demoralizacją w kodeksie wykroczeń
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 219-232
Pobierz artykuł PDF
Kara śmierci za przestępstwa dewizowe w totalitarnym systemie komunistycznej Polski Ludowej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 403-415
Pobierz artykuł PDF