Artykuły:
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Treść i znaczenie zasady praworządności w prawie karnym wykonawczym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 183 - 194
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 123 - 136
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Edukacja skazanych w szkołach przywięziennych, pozawięziennych i w formach pozaszkolnych w latach 2000–2007
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 201 - 212
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 97 - 110
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 149 - 157
Pobierz artykuł PDF