Artykuły:
The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 57 - 70
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o  prawnokarnej polityce legislacyjnej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, Strony 143 - 154
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki umorzenia konsensualnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 105 - 121
Pobierz artykuł PDF
About basic terms regarding judicial sentences. Remarks in the context of the Polish Penal Code
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 27 - 36
Pobierz artykuł PDF
Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej — wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, Strony 55 - 71
Pobierz artykuł PDF
Judicial sentencing of minor and juvenile offenders. Remarks in the context of the Polish Criminal Code
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 41 - 51
Pobierz artykuł PDF
Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 2016, Strony 117 - 135
Pobierz artykuł PDF
Cele wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 55 - 69
Pobierz artykuł PDF
General directives of judicial sentencing. Remarks in the context of the Polish Criminal Code
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
„Mój dom moją twierdzą”. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 13 - 30
Pobierz artykuł PDF
Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego
Prawo, , Strony 41 - 56
Pobierz artykuł PDF