Artykuły:
O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 181 - 198
Pobierz artykuł PDF
Miejsce i znaczenie teorii prawa we współczesnej literaturze karnistycznej
Przegląd Prawa i Administracji, Postanalityczna filozofia prawa, Strony 167 - 184
Pobierz artykuł PDF
Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań w procesie karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 77 - 94
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Tożsamość czynu jako podstawa różnicowania mechanizmów redukujących odpowiedzialność karną
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, Strony 107 - 129
Pobierz artykuł PDF
Strona podmiotowa czynu zabronionego a formy jego popełnienia — zagadnienia wybrane
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony cz. 2 19-36
Pobierz artykuł PDF
Nowe typy przestępstw lichwiarskich (art. 304 § 2 i 3 k.k.) a zasada subsydiarności prawa karnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 33-56
Pobierz artykuł PDF
Funkcje prawa karnego w autorytarnym systemie sprawowania władzy
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 185-199
Pobierz artykuł PDF