• Selected issues of penalisation in penal economic law. Remarks on the crimes against economic circulation Chapter XXXVI of Criminal Code

Selected issues of penalisation in penal economic law. Remarks on the crimes against economic circulation Chapter XXXVI of Criminal Code

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.42.7
Piotr Ochman
Google Scholar Piotr Ochman
Publikacja:

Abstrakt

The study examines the present model of penalty sanctions for crimes against eco­nomic circulation defined in chapter XXXVI of the Criminal Code. It also presents insti­tutions allowing to toughen or mitigate the repression in that field. In the given norma­tive context, the judicial system in cases of crimes against economic circulation Chap­ter XXXVI Criminal Code in the years 2010–2015 was analyzed.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.