• O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego

O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.43.27
Łukasz Pohl
Google Scholar Łukasz Pohl
Publikacja:

Abstrakt

On the approach to the forfeiture of company assets and property rights in the draft Article 44a 1 of the Criminal Code

The article presents my analysis of Polish planned law concerning the confiscation of enterprise’s property. The analysis leads to the conclusion that the regulations are unconstitutional, because they do not respect the constitutional principle that criminal liability is bound to commiting offence.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.