• Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424

Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424

Joanna Helios
Google Scholar Joanna Helios
Wioletta Jedlecka
Google Scholar Wioletta Jedlecka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.