• Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

Piotr Ochman
Google Scholar Piotr Ochman
Publikacja:

Abstrakt

Executing the penal measure of prohibition of holding certain positions in relation to the ban on performing functions in a commercial company

The article presents the issue of executing the penal measure ofprohibition of holding certain positions in relation to the legal consequences of a conviction in the form of a ban on performing functions in a commercial company. The object of study is to present similarities and differences between the two institutions. Consequently, the subject of analysis are issues concerning the initial moments of the two institutions, as well as the circumstances affecting their duration.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.