• Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

Paulina Gadzińska
Google Scholar Paulina Gadzińska
Publikacja:

Abstrakt

Disclosure of participants in committing an offence and crucial circumstances of committing an offence as a reason for obligatory extraordinary mitigation of the penalty

The subject of the article is the disclosure of crucial circumstances of committing an offence, which are passed to the law enforcement agencies by the accomplice. The consequence of such disclosure is obligatory mitigation of the penalty. The main issues raised in the article are certain doubts connected with the meaning of dislosure, as well as with the scope, form and moment of disclosure. Additionally, the author describes and analyses the meaning of crucial circumstances of committing an offence and participants in committing an offence.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.