• Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

Kamila Mrozek
Google Scholar Kamila Mrozek
Katarzyna Sitnik
Google Scholar Katarzyna Sitnik
Publikacja:

Abstrakt

Deferment of custodial sentences for women

Enforcement of custodial sentences with regard to women is a peculiar problem of penitentiary nature, determined by biological and psychological gender-related determinants. That is why the implementing penal measures regulated differently for this group of inmates include deferment of custodial sentences. Deferment of custodial sentences constitutes an exception to the principle of immediate enforcement.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.