• Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

Anna Płońska
Google Scholar Anna Płońska
Publikacja:

Abstrakt

Proceeds from crime and their legalisation

In the paper the author examines the crucial issues of divergence in the interpretation of the basic concepts of one of the most serious white collar crimes, i.e. Legalisation of proceeds from activities prohibited under Article 299 of the Polish Criminal Code. The author focuses largely on the interpretation of the term “proceeds derived from crime” as used by the legislator. She argues that proceeds from money laundering under Article 299 of the Criminal Code are those that are derived directly or indirectly from the prohibited activity in question.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.