Odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń za czyny przeciwko interesom konsumentów

Małgorzata Sieradzka
Google Scholar Małgorzata Sieradzka
Ewa Prandota-Prandecka
Google Scholar Ewa Prandota-Prandecka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.