• Rekonstrukcja miejsca zdarzenia w praktyce anglosaskiej a eksperyment procesowo-kryminalistyczny w polskim systemie prawa

Rekonstrukcja miejsca zdarzenia w praktyce anglosaskiej a eksperyment procesowo-kryminalistyczny w polskim systemie prawa

Katarzyna Jagodzińska
Google Scholar Katarzyna Jagodzińska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.