• Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności

Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności

Tomasz Kalisz
Google Scholar Tomasz Kalisz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.