W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k.

Monika Filipowska
Google Scholar Monika Filipowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.