• Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Kamila Mrozek
Google Scholar Kamila Mrozek
Publikacja:

Abstrakt

Deferment of the penalty of restriction of liberty

The article focuses on the execution of the penalty of restriction of liberty, both in civilian and military law enforcement. The author discusses the rules of compulsory labour and differences in the execution of both forms of the restricted liberty penalty. She gives particular attention to the deferment of the penalty in question, and carries out a thorough analysis of optional and obligatory conditions that make it possible for a convicted person to exercise such a measure.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.