• Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego

Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego

Tomasz Kalisz
Google Scholar Tomasz Kalisz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.