• Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika

Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika

Kamila Mrozek
Google Scholar Kamila Mrozek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.