• Procedura wizytacji instytucji izolacyjnych. Uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego

Procedura wizytacji instytucji izolacyjnych. Uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego

Tomasz Kalisz
Google Scholar Tomasz Kalisz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.