• Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej

Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.63.3
Joanna Helios
Google Scholar Joanna Helios
Wioletta Jedlecka
Google Scholar Wioletta Jedlecka
Publikacja:

Abstrakt

Przemocy domowej towarzyszy zjawisko przemocy wobec zwierząt. Jej ofiarami są zwykle zwierzęta domowe, a najczęściej występuje w postaci znęcania. Prawo karne nie traktuje przestępstw przeciwko zwierzętom jako przestępstw z użyciem przemocy, co czyni je „cichymi” ofiarami przemocy domowej. I to właśnie im poświęcono rozważania zawarte w niniejszym szkicu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.