• Przerwa w karze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Przegląd judykatów za lata 2020–2021

Przerwa w karze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Przegląd judykatów za lata 2020–2021

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.5
Kamila Mrozek
Google Scholar Kamila Mrozek
Publikacja:

Abstrakt

Praca poświęcona jest analizie orzecznictwa sądowego (Sąd Najwyższy oraz wybrane sądy apelacyjne) w zakresie dotyczącym instytucji przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. W obszarze zainteresowania autorki pozostawały jedynie najnowsze judykaty wydane w latach 2020–2021. W celu poprawy czytelności tekstu analiza konkretnego orzeczenia rozpoczyna się od zacytowania jego tezy, która to następnie opatrzona jest krótkim komentarzem. Omówione postanowienia koncentrują się wokół najważniejszych problemów, jakie powstają w związku z praktycznym wykorzystaniem przerwy w karze.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.