• Środki wolnościowe w systemie readaptacji społecznej

Środki wolnościowe w systemie readaptacji społecznej

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.57.8
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Google Scholar Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Publikacja:

Abstrakt

This article refers to one of the very important issues connected with the system of social readaptation and in particular, the role of non custodial measures within that system. It is focused on the meaning of the term of „readaptation” as well as the concept of a ‟system”. The aim of that article is to find out the place and the role of non custodial measures, especially conditional suspension of the execution of the deprivation of liberty, in the system of social readaptation.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.