• Wykonywanie kary ograniczenia wolności przez zawodowego kuratora sądowego — ewolucja czy rewolucja? Rozważania w świetle 20 lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego

Wykonywanie kary ograniczenia wolności przez zawodowego kuratora sądowego — ewolucja czy rewolucja? Rozważania w świetle 20 lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.8
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Google Scholar Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Publikacja:

Abstrakt

The study focuses on the issues of the professional participation of a court-appoint-ed guardian for adults in the process of executing the penalty of restriction of liberty. The changes in the process of executing the penalty of restriction of liberty that have taken place over the last 20 years raise the following questions to which the answer should be found. How have the duties of a professional probation officer changed related to the execution of the penalty of restriction of liberty? What impact did the individual amend-ments to the Criminal Code and the Executive Penal Code of 1997 have on the tasks of a probation officer related to the execution of the restriction of liberty?
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.