• Tom 2 (2014): Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Tom 2 (2014): Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 1 - 11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 15 - 59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 1991–2011
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 75 - 85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postorientalizm, romans imigrancki i nowe możliwości studiów postkolonialnych w Europie Wschodniej: Zarys dziejów traktora po ukraińsku Mariny Lewyckiej
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 87 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 107 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rewizje, lustracje, banicje. O niektórych genderowych zjawiskach i aspektach konstruowania kanonu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 131 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 161 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Секс і кохання у ґендерному вимірі
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 191 - 200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stawiam na Tolka Banana, czyli o połowiczności serialowej dekonstrukcji dyskursów władzy
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 203 - 224
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Образ достойного будущего в постсоветских изданиях для девушек-подростков
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 225 - 237
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 239 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 249 - 266
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odzyskać przeszłość. Obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 267 - 279
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
«Не руш моїх кіл…»: усвідомлена маскулінність як постколоніальний виклик на матеріалі поетичного доробку О. Забужко
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 281 - 295
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 297 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 305 - 314
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tragedia pszczół — będąc poetką na wygnaniu
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 317 - 327
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 331 - 354
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 355 - 364
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013, ss. 336
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 367 - 371
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 227
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 371 - 375
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dariusz Skórczewski, Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 508
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 375 - 379
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013, ss. 423
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 379 - 382
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2013, ss. 120
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 382 - 387
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Andrzej Poczobut, System Białoruś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, ss. 248
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 387 - 390
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009, ss. 312
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 390 - 393
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української націо- нально-культурної ідентичності на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр., Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013, сс. 2071
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 393 - 398
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadesłane książki i czasopisma
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 399 - 400
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

[247]

Постколоніальні студії: Україна в постколоніальних дослідженнях
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 61 - 74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraińska rekonkwista: „archeologia” pewnego hasła
Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 175 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF