Artykuły:
Pamięć. Rosja. Imperium. Fantastyka w aspekcie postkolonialnym
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 91-102
Pobierz artykuł PDF
Wolność w horyzoncie posttotalitarnym
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 9-17
Pobierz artykuł PDF
Kolonizacja wewnętrzna Rosji w ujęciu Aleksandra Etkinda
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 213-233
Pobierz artykuł PDF