Artykuły:
Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 35 - 50
Pobierz artykuł PDF
Mój tato został gwiazdą. Tanatos w ukraińskiej książce obrazkowej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 197 - 206
Pobierz artykuł PDF
Posttotalitarni młodzi buntownicy w powieści "Depeche Mode" Serhija Żadana
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 211 - 223
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Тамара Гундорова, Транзитна культураСимптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Видав. „Грані-Т”, Київ 2013
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 338 - 342
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, red. M.J. Rubchak, New York 2011
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 345 - 348
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013, ss. 336
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 367 - 371
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 227
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 371 - 375
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013, ss. 423
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 379 - 382
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009, ss. 312
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 390 - 393
Pobierz artykuł PDF
Introduction: Between “anti-” and “post-” — on Recognition of Resistance in Postcolonial Studies
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. I: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, Strony 7 - 16
Pobierz artykuł PDF
Trauma kulturowa jako palimpsest: postkomunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i postkolonializmów
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 9 - 14
Pobierz artykuł PDF
Trauma as cultural palimpsests — postcommunism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and postcoloniality: Introduction
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 15 - 19
Pobierz artykuł PDF
We Are the Children of the Transformation: Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, Strony 7 - 15
Pobierz artykuł PDF
Be yourself… but don’t be a wimp! Advice Literature in the USSR and Gender Roles in Contemporary Ukrainian Books for Girls and Boys
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, Strony 73 - 85
Pobierz artykuł PDF
Sara Pankenier Weld, „Voiceless Vanguard: The Infantilist Aesthetics of the Russian Avant-Garde”, Northwestern University Press, Evanston 2014, pp. 212
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, Strony 125 - 127
Pobierz artykuł PDF
Białe plamy pamięci. Nieopowiedziana historia Wielkiej Wojny w twórczości Marshy Forchuk Skrypuch
Slavica Wratislaviensia, , Strony 111-122
Pobierz artykuł PDF
„Daję ci te wspomnienia niczym nasiona…” — transfer diasporycznej pamięci następnego pokolenia w powieści „Lesia’s Dream” (2003) Laury Langston
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 287-301
Pobierz artykuł PDF
“You will bear witness for us”: Suppressed Memory and Counterhistory in Marsha Forchuk Skrypuch’s “Hope’s War” (2001)
Anglica Wratislaviensia, , Strony 85-97
Pobierz artykuł PDF