Artykuły:
Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 199 - 209
Pobierz artykuł PDF
Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 249 - 266
Pobierz artykuł PDF
Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 93 - 105
Pobierz artykuł PDF
Lost in Transitions: Childhood and Child Characters in Post-Yugoslav Playwriting
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE, Strony 17 - 34
Pobierz artykuł PDF
Wobec kapitalistycznej (pseudo)wolności. Teatralne manifesty na postjugosłowiańskich scenach
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 135-147
Pobierz artykuł PDF