Artykuły:
Recenzja: Literatúra v kognitívnych súvislostiach, ed. Jana Kuzmíková, vyd. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 238 - 245
Pobierz artykuł PDF