Artykuły:
Sen jako strategia narracyjna poetyka powieściowa Milana Kundery
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 373 - 382
Literatura a stáří
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 623 - 631
Pobierz artykuł PDF
Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 157 - 169
Pobierz artykuł PDF