• Eschatologia w literaturze popularnej. Przykład serbski: powieść "Besnilo" "Wścieklizna" Borislava Pekicia

Eschatologia w literaturze popularnej. Przykład serbski: powieść "Besnilo" "Wścieklizna" Borislava Pekicia

Sabina Giergiel
Google Scholar Sabina Giergiel
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.