Artykuły:
Mit rewolucji i polityczna eschatologia
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Pobierz artykuł PDF
Pozytywna podstawa wolności negatywnej
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Pobierz artykuł PDF
Struktura świata i obraz poznania
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 159 - 188
Kilka uwag o realistycznej interpretacji filozofii Pierre’a Duhema
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 157 - 165
Kant, filozofia i nauka. Uwagi na marginesie artykułu Tomasza Kąkola
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 147 - 153
Idealistyczny realizm Marka Rosiaka
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 63 - 71
Pobierz artykuł PDF
Świadomość czasu i czas świadomości
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 59 - 74
Pobierz artykuł PDF
What is ‘Naive Realism’?
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2012, Strony 55 - 67
Pobierz artykuł PDF
Positive basis of negative freedom. Notes on Isaiah Berlin’s concept Jon Mills, Civilization and its Fate
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2013, Strony 175 - 193
Pobierz artykuł PDF
Pragmatyzm: trywializm i purytanizm
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 2, William James, pragmatyzm i konsekwencje, Strony 235 - 262
Ewolucja, epistemologia, realizm
Lectiones & Acroases Philosophicae, 3, 2010, Ewolucja, filozofia, religia, Strony 123 - 152
Od redakcji
Lectiones & Acroases Philosophicae, 1, 2008, Wiedza, wiara, uzasadnienie, Strony
Filozofia, fizyka i świat realny z Michałem Tempczykiem rozmawia Damian Leszczyński
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 1, Galileusz: nauka i filozofia, Strony 209 - 230
Descartes i Husserl o zewnętrzności i rozciągłości
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm, Strony 47 - 56
O trzech rodzajach abstrakcji
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 7-16
Pobierz artykuł PDF
Wiedza z drugiej ręki i metodyczna nieufność
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 83-86
Pobierz artykuł PDF