Artykuły:
Lucjusz Anneusz Kornutus i etnograficzna egzegeza mitu
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Lucius Annaeus Cornutus’ Ethnographic Investigations Into Mythology
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2013, Strony 25 - 39
Pobierz artykuł PDF
Chryspippus on the Hierogamy of Zeus and Hera
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2014, Strony 7 - 12
Pobierz artykuł PDF
Logos metody filozoficznej w protagorasie Platona
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 115 - 133
Chryzypa twierdzenie o naturalnej wieloznaczności wyrazów
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 91-102
Pobierz artykuł PDF