Artykuły:
Akrasia w Protagorasie
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 189 - 212