Artykuły:
Postaci wiedzy w platońskim Protagorasie
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 85 - 114