Artykuły:
Ideał obywatela w świetle stasimonu pierwszego Antygony Sofoklesa i Protagorasa Platona
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 267 - 279