• Filozofia nauki: topologia vs. logika

Filozofia nauki: topologia vs. logika

Paweł Jarnicki
Google Scholar Paweł Jarnicki
Bartłomiej Skowron
Google Scholar Bartłomiej Skowron
Publikacja:

Abstrakt

Philosophy of Science: Topology vs Logic

Authors point out to to the essential and fruitful role of topology in research in areas of ontology and philosophy of science. They also show important Polish contribution to the development of that discipline.

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.