Janusz Anusiewicz (1946–2000)

DOI: https://doi.org/10.19195/1232-9657.29.11
Anna Dąbrowska
Google Scholar Anna Dąbrowska
Publikacja:

Abstrakt

The paper deals with the silhouette of Janusz Anusiewicz as a researcher, student educator, the organizer of seminars in Karpacz (as part of the Language and culture cycle), and as an editor of the series Language and Culture. An essential feature of the text are memories told by Janusz Anusiewicz’s pupils who nowadays are working in the Institute of Polish Philology at University of Wrocław.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.