• Konstrukcje semantyczno-składniowe z czasownikiem „czuć”. Uwagi na marginesie gramatyki konstrukcji i kognitywizmu

Konstrukcje semantyczno-składniowe z czasownikiem „czuć”. Uwagi na marginesie gramatyki konstrukcji i kognitywizmu

DOI: https://doi.org/10.19195/1232-9657.29.5
Iwona Nowakowska-Kempna
Google Scholar Iwona Nowakowska-Kempna
Sandra Camm
Google Scholar Sandra Camm
Publikacja:

Abstrakt

The article concentrates on the concept of CZUĆ (FEEL) in Polish as it underlies semantico-syntactic constructions and emerges as the auxiliary verb czuć. The authors discuss essential meanings of the concept and analyse those phrasal and clausal constructions which are based on the verb czuć. Consequently, they characterize the way the verb is understood and explain how its meanings are constructed. Finally, the article shows how the sensory meanings of the verb czuć have been extended to the emotional and cognitive meanings of premonitions and presumptions.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.