Tom 17 Nr (2016): 17, 2014

Artykuły [1054]

Brecht et Platon: théâtre comme révolution. Défamiliarisation vs. répétition
17, 2014, Strony 7 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Neoawangarda; wprowadzenie do sztuki współczesnej
17, 2014, Strony 28 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podróż do początku
17, 2014, Strony 50 - 61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Camp, czyli kamp, czyli co?
17, 2014, Strony 64 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kamp według Susan Sontag
17, 2014, Strony 74 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etos i estetyka muzyki black metalowej
17, 2014, Strony 94 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wojenne spektakle gwałtu
17, 2014, Strony 126 - 142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Maski Nuna
17, 2014, Strony 144 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obserwacja, pamięć, obraz. O wierszach Wioletty Grzegorzewskiej
17, 2014, Strony 162 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wiersze
17, 2014, Strony 172 - 185
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Performatywność sztuki konceptualnej
17, 2014, Strony 188 - 220
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestrzeń otwarta – kształt, symetria i dynamiczna narracja w rzeźbie abstrakcyjnej
17, 2014, Strony 222 - 236
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sztuka interaktywna vs. interakcje społeczne. Analiza strategii sztuki interaktywnej w świetle perspektyw interakcyjnych Ervinga Goffmana
17, 2014, Strony 238 - 260
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Antropologiczne podstawy estetyki w twórczości Marii Gołaszewskiej
17, 2014, Strony 262 - 281
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyobraźnia i obraz jako czynniki konstytuujące warsztat twórczy przy kreacji wizualnej
17, 2014, Strony 284 - 300
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Eine herrliche Entspannung in einer blöden Zeit“– Die Breslauer Jahre Oskar Schlemmers
17, 2014, Strony 302 - 323
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opowiadając Gepperta. Dominiki Kowalewskiej Eugeniusz Geppert. W nierzeczywistość
17, 2014, Strony 324 - 334
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Acheiropoietos jako prototyp wizerunku?
17, 2014, Strony 336 - 346
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz w trzech odsłonach
17, 2014, Strony 348 - 363
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF