Tom 16 Nr (2016): 16, 2013

Artykuły [1054]

Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym
16, 2013, Strony 6 - 16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Film dokumentalny w badaniach nad globalizacją
16, 2013, Strony 20 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jeden film z PRL-u. Maciej Drygas jako historyk kultury?
16, 2013, Strony 42 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zderzenia filmu z rzeczywistością. Strategie konceptualne w filmach Józefa Robakowskiego
16, 2013, Strony 56 - 69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W obronie krzyża. Rzecz o używaniu i nadużywaniu symboli w polityce
16, 2013, Strony 74 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O czym mówią współczesne niemieckie filmy o Hitlerze i III Rzeszy?
16, 2013, Strony 94 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Filmowe sny artysty… Kilka uwag o Snach Akiry Kurosawy
16, 2013, Strony 112 - 128
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poszukiwania formalne w kinie lat 50. i 60. Ponadczasowe wartości estetyki neorealizmu włoskiego i francuskiej Nowej Fali
16, 2013, Strony 130 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Może nic, może coś
16, 2013, Strony 156 - 162
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wiersze
16, 2013, Strony 174 - 197
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Homo aestheticus – „przebiegły chłop znad Dolnego Renu”
16, 2013, Strony 200 - 216
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej
16, 2013, Strony 166 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekspresja i dekonstrukcjonizm. O możliwości zastosowania teorii Harolda Blooma w interpretacji dzieła sztuki
16, 2013, Strony 218 - 234
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustracją
16, 2013, Strony 236 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy człowiek istnieje tylko konceptualnie? Antropologiczny wątek w myśli Kosutha i Świdzińskiego
16, 2013, Strony 250 - 274
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola sztuki akcji w ukształtowaniu specyfiki artystycznej grupy Łódź Kaliska
16, 2013, Strony 276 - 294
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Archiwum – medium pisania, przepisywania i odkrywania historii sztuki krajów peryferii
16, 2013, Strony 296 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nie ma ucieczki od instytucji
16, 2013, Strony 308 - 320
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga
16, 2013, Strony 322 - 327
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komentarz Autora do książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga i opis artystycznego projektu, który ta publikacja otwiera
16, 2013, Strony 328 - 331
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe, do tej pory niepublikowane fragmenty – rozszerzenia książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga
16, 2013, Strony 332 - 342
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF