Artykuły:
Wielokulturowość w procesie integracji europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 83 - 98
Pobierz artykuł PDF
Prawnopolityczny wymiar europejskiej tożsamości
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 45 - 66
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 49 - 68
Pobierz artykuł PDF
Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 30
Pobierz artykuł PDF
O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 47 - 62
Pobierz artykuł PDF
Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 575 - 586
Pobierz artykuł PDF
Solidarność jako propozycja przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 629 - 640
Pobierz artykuł PDF
Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht- London-New York 2012, ss. 424
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 245 - 256
Pobierz artykuł PDF
Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 31 - 44
Pobierz artykuł PDF
Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 57 - 72
Pobierz artykuł PDF
The derivative concept of legal interpretation in EU law
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 131 - 144
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 137 - 145
Pobierz artykuł PDF
Kobieta dla kobiety w świecie islamu
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 75 - 88
Pobierz artykuł PDF
Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 97-108
Pobierz artykuł PDF
Szpital psychiatryczny jako przykład instytucji totalnej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 241-248
Pobierz artykuł PDF
Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 27-43
Pobierz artykuł PDF