Artykuły:
Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem
Przegląd Prawa i Administracji, Postanalityczna filozofia prawa, Strony 55 - 67
Pobierz artykuł PDF
Konstytucja — system — hegemonia. „Antypolityczna” funkcja argumentów systemowych w orzecznictwie konstytucyjnym
Przegląd Prawa i Administracji, Systemowość prawa, Strony 251 - 263
Pobierz artykuł PDF
Prawa człowieka a „śmierć Boga”
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 359 - 374
Pobierz artykuł PDF
Konstytucjonalizm wobec „zemsty postmodernizmu”
Przegląd Prawa i Administracji, Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej, Strony 95 - 106
Pobierz artykuł PDF
Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 89 - 110
Pobierz artykuł PDF
Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 85 - 101
Pobierz artykuł PDF
Postkolonialna koncepcja hybrydyczności a prawa własności kulturowej. Pomiędzy dynamiką kultury a esencjalizmem
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 71 - 92
Pobierz artykuł PDF
Czy koniec teorii prawa?
Prawo, Czy koniec teorii prawa?, Strony 13 - 38
Pobierz artykuł PDF
Demoliberalizm, populizm, autorytaryzm. Kryzys hegemonii i poszukiwanie (nowego) prawniczego logosu
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 29-45
Pobierz artykuł PDF